TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik a vízkivétel, -kezelés és az ipari és a háztartási célú vízelosztás. Idetartozik még a vízkivétel különböző forrásokból és elosztása különböző eszközökkel.

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- a vízkivétel folyókból, tavakból, kutakból stb.
- a csapadékvíz gyűjtése vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton)
- a víztisztítás vízszolgáltatás céljából
- a vízkezelés ipari és egyéb célra
- a víztermelés az alapvető létfeltételek biztosítása érdekében, talajvízből vagy tengervíz sómentesítésével
- a vízelosztás vezetékek, lajtos kocsik és egyéb eszközök segítségével
- az öntözőcsatornák működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik még az öntözőcsatornák működtetése; de a mezőgazdasági célú öntözési szolgáltatás öntöző berendezésen keresztül és egyéb, ehhez hasonló mezőgazdasági szolgáltatás nem tartozik ebbe a szakágazatba.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a mezőgazdasági célú öntöztetőberendezések működtetése lásd: 01.61
- a szennyvízkezelés a szennyeződés megakadályozása céljából, lásd: 37.00
- a vízszállítás a csővezetékeken (nagy távolságú), lásd: 49.50

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:


- a csapadékvíz gyűjtése szennyvízként (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton), lásd: 37.00