TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

3522 Gázelosztás

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- a mindenfajta gáznemű fűtőanyag szállítása, elosztása és szolgáltatása közműhálózaton (vezetéken) keresztül

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:


- a gázmérőóra karbantartása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a gáz szállítása csővezetéken (jellemzően nagy távolságra), lásd: 49.50

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:


- a gázmérőóra felszerelése, lásd: 43.22
- a gázmérőóra leolvasása, lásd: 82.99
- a gáz palackozása, tartályba töltése, lásd: 19.20 (ha a gyártó végzi), 46.71 (ha a nagykereskedő végzi), 47.78 illetve 47.99 (ha a kiskereskedő végzi)