TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

20 Vegyi anyag, -termék gyártása

Ebbe az ágazatba tartozik az átalakítás vegyipari eljárásokkal és termék-előállítás a szerves és szervetlen nyersanyagokból. A vegyi alapanyagok gyártása - ami az első alágazatot alkotja - eltér a vegyi alapanyagok tovább-feldolgozásával előállított intermedierek és végtermékek gyártásától, ezek a további szakágazatokba tartoznak.