TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

0990 Egyéb bányászati szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- a 05, 07 és 08 ágazathoz kapcsolódó szolgáltatás, díjazásért vagy szerződéses alapon
- feltárás, például hagyományos feltárási eljárás, terepkutatási módszerek, mint magfúrási mintavétel és a feltételezett lelőhelyek geológiai felmérése
- szárítás, lecsapolás és szivattyúzás
- próbafúrás, kutatófúrás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a bányák, kőfejtők üzemeltetése díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd: 05, 07 és 08 ágazat
- a bányagépek elkülönült javítása, lásd: 33.12
- a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett geofizikai kutatás, felmérés, lásd: 71.12