TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

05 Szénbányászat

A szilárd ásványi anyagok kitermeléséhez tartozik az a földfelszín alatti vagy külszíni bányászat és egyéb tevékenység (pl. osztályozás, tisztítás, tömörítés és a szállításhoz szükséges egyéb művelet), amely piacképes terméket eredményez.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:


- a kokszgyártás, lásd: 19.10
- a feketeszén-, barnaszén- vagy lignitbányászathoz kapcsolódó szolgáltatás, lásd: 09.90
- a brikettgyártás, lásd: 19.20