ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

960302 A temetés előkészítése, temetés, hamvasztás

Ebbe a tételbe tartozik:


- az elhunyt személyek és az állati tetemek temetése vagy hamvasztása és a hozzá kapcsolódó
tevékenységek:
- a holttest szállítása, előkészítése temetésre, hamvasztásra
- a balzsamozás, ravatalozás stb.
- a búcsúztató szervezése
- a temetési, hamvasztási szertartás megszervezése
- temetkezés, hamvasztás, exhumálás