ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

931101 Sportlétesítmény működtetése

Ebbe a tételbe tartozik:


- a szabadtéri vagy beltéri sportesemény megrendezésére alkalmas létesítmény működtetése és használatuk
biztosítása (nyitott, zárt, vagy vegyes; ülő- illetve állóhelyes):
- labdarúgáshoz, gyeplabdához, kriketthez, rögbihez stb. használatos stadion
- versenypálya autók, kutyák, lovak stb. versenyéhez
- atlétikai versenypálya, stadion
- téli sportok csarnokai, stadionjai, pályái
- jégkorongcsarnok
- golfpálya
- ökölvívócsarnok
- tekepálya (bowling)
- tenisz pálya
- medence
- a szabadtéri vagy beltéri sportesemények szervezése és lebonyolítása saját létesítményben, hivatásos vagy
amatőr versenyzők részére

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a síliftek működtetése, lásd: 493901
- a nem lakóépület ingatlankezelése díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd: 683201
- a szabadidős és sporteszközök üzletszerű kölcsönzése, lásd: 772101
- a testedző, fitneszlétesítmények szolgáltatásai, lásd: 931302
- a szabadidős lovagoltatás, lásd: 931905
- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, lásd: 932901, 932903
- a sípályák üzemeltetése, lásd: 932908