ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

889910 Közösségi ellátás

Ebbe a tételbe tartozik:


- a közösségi ellátás, mely
- a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás (pl. a
lakókörnyezetben történő segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek
megtartása, illetve fejlesztése, a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást
igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése stb.),
- valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás (pl. a szenvedélybetegség
okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatások
biztosítása, a kríziskezelés az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben
kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére) (lásd lábjegyzet) Lábjegyzet: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról