ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

889908 Hivatásos támogatói tevékenység

Ebbe a tételbe tartozik:


- a megyei/fővárosi kormányhivatal által munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott
hivatásos támogató, akit a gyámhatóság az egyes ügyei intézésében, döntései meghozatalában belátási
képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú személy részére támogatóul
rendel a támogatott személy önrendelkezésének és jogai védelmének céljából (lásd: lábjegyzet Lábjegyzet: 2013. évi CLV. törvény a támogatott döntéshozatalról