ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

889902 Hivatásos gondnok

Ebbe a tételbe tartozik:


- a megyei/ fővárosi kormányhivatal által munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott
hivatásos gondnok, akit a gyámhatóság a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személy
részére gondnokul kirendel a gondnokolt személyi és vagyoni érdekvédelmének biztosítása céljából (lásd
lábjegyzet) Lábjegyzet: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről