ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

889901 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Ebbe a tételbe tartozik:


- az egyének és a családok részére otthonukban vagy máshol nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti,
menedékügyi, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati vagy magánszervezetek,
katasztrófák áldozatait segélyező szervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói
szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek:
- a jóléti és a tanácsadási tevékenység gyermekek és fiatalkorúak részére
- a háztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvétellel és az adósságkezeléssel
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás
- a közösségi és szomszédsági tevékenység
- a hazai és nemzetközi katasztrófák áldozatainak, a menekültek, a bevándorlók stb. megsegítésére
irányuló tevékenységek, beleértve az átmeneti és tartós menedéknyújtást
- a munkanélkülieknek, megváltozott munkaképességűeknek a munkába álláshoz nyújtott segítség és
betanítás (rehabilitációs tevékenység), amennyiben az oktatás szerepe korlátozott (végzettséget nem adó
betanítási tevékenység)
- a jogosultság megállapítása a jóléti segélyre, lakbértámogatásra vagy élelmiszerjegyre
- a hajléktalanok és más szociálisan hátrányos helyzetűek nappali intézményi ellátása
- a jótékonysági tevékenységek, mint pl. az adományok gyűjtése vagy más szociális ellátást segítő
tevékenység
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata
- a családtervezési tanácsadás gyógykezelés nélkül
- az egyéb szociális szolgáltatások elhelyezés nélkül, pl. házassági tanácsadás, tanácsadás az ideiglenesen
illetve a feltételesen szabadlábra helyezetteknek
- az étel házhozszállítása szociális ellátás keretében

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- az otthoni egészségügyi ellátás, lásd: 869004, 869009
- az idősek, fogyatékkal élők nappali szociális ellátása, lásd: 881001
- a fogyatékkal élőknek nyújtott szakmai rehabilitációs és habilitációs szolgáltatások, amelyekben az oktatás
szerepe korlátozott, lásd: 881001
- az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 8790 szakágazat