ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

889102 Házi gyermekfelügyelet

Ebbe a tételbe tartozik:


- a házi gyermekfelügyelet, amelynek keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más
törvényes képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali
intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak
részben tudja megoldani. A házi gyermekfelügyelet keretében végzett napközbeni ellátás időtartama a szülő
munkarendjéhez igazodik. A házi gyermekfelügyelet során a gyermek életkorához, egészségi állapotához
igazodó gondozást, felügyeletet kell biztosítani
- a bébiszitter szolgáltatás
- a fogyatékkal élő gyermek és fiatalok napközbeni elhelyezését és játékalapú tanítását biztosító nem
bentlakásos ellátás
- a fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációja