ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

881006 Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:


- a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személy egészségi állapotának, képességeinek és
készségeinek, szükségeleteinek megfelelő munkahelyen történő tartós munkavégzésre való felkészítése, a
megfelelő munkahely megtartásának segítése, a rehabilitációs célú munkaközvetítés (lásd lábjegyzet) Lábjegyzet: 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival
kapcsolatos eljárási szabályokról