ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

881004 Házi segítségnyújtás

Ebbe a tételbe tartozik:


- a házi segítségnyújtás, melynek keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy - a szociális segítés tevékenységeit is magába
foglaló - személyi gondozást kell nyújtani. (lásd lábjegyzet)
- a szociális jellegű bérbevásárlás Lábjegyzet: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a nem szociális jellegű bér bevásárlás, lásd: 960901