ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

881003 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:


- a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, amelynek célja, hogy a hátrányos helyzetű, intézmény- és
szolgáltatáshiányos településeken, az aprófalvakban és tanyás térségekben az ott élők esélyegyenlőségét
biztosítsák, és a fenti hiányosságokat pótolandó a szolgáltatásokhoz való hozzáférést lehetővé tegyék; a
szolgáltatás segítségével az ellátást igénylő emberek számára lehetőség nyílik arra, hogy mindennapjaikat a
települési hátrányok ellenére megszokott lakókörnyezetükben, saját otthonukban töltsék; s fizikai állapotuk,
családi helyzetük megváltozása esetén is minél később vagy egyáltalán ne szoruljanak intézményi, szakosított
ellátásra