ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

879010 Családok átmeneti otthonának működtetése

Ebbe a tételbe tartozik:


- a családok átmeneti otthonának működtetése - az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti
otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a
gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket
emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától