ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

873001 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:


- a teljes önellátásra nem képesek és/vagy önállóan élni nem kívánó időskorúak és a fogyatékkal élők
bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása; az ellátás általában magában foglalja a szállás, az
ellátás, a felügyelet és a mindennapi élethez nyújtott segítség biztosítását csakúgy, mint a háztartási
szolgáltatásokat
- a szellemi fogyatékkal élők, látás-, hallás-, mozgássérültek intézményi ellátása
- az ellátás a folyamatos ápolást biztosító nyugdíjasházakban
- az ellátás a minimális ápolást biztosító idősek-otthonában
- az ápolás nélküli ellátás az idősek otthonában Nem ebbe az tételbe tartozik:
- az ápolási ellátás az idősek otthonában, lásd: 871002
- a szociális ellátás szállásnyújtással, ahol a gyógykezelés vagy oktatás nem meghatározó tényezők, lásd:
8790 szakágazat