ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

871011 Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

Ebbe a tételbe tartozik:


- a fokozott ápolást, gondozást igénylő demens személyek tartós bentlakásos ellátása; az idősek otthona
ellátását igénybe vevő demencia körébe tartozó kórképpel rendelkező személyek ellátása az intézményen
belül különállóan, intenzív gondozást biztosító részlegben