ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

869007 Mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként)

Ebbe a tételbe tartozik:


- a nem egészségügyi szolgáltatásként végzett mentálegészségügyi ellátás, mint pl.:
- pszichoanalitikusok, pszichológusok és pszichoterapeuták
- a mentálhigiénés tanácsadás, amennyiben nem egészségügyi szolgáltatásként végzi
- a művészetterapeuták (zene, képzőművészet, tánc) tevékenysége
- a pszichodráma asszisztens - amennyiben nem szakmai ismeretek, módszerek oktatása, átadása, hanem
pl. a személyiség fejlesztése történik (pl. vezetési képesség-, stressztűrés-, kapcsolatteremtő és probléma
megoldó-képesség növelő, önismeret, csoportviselkedésmód-ismeret)
- a metafizikai pszichoterapeuta
- a telefonos lelkisegélyszolgálat, preventív tevékenységek az egészségfejlesztés és mentálhigiéne területén
Azok a mentálhigiénés ellátásban dolgozó szakemberek tartoznak ide, akik nem rendelkeznek egészségügyi
végzettséggel (pl.: pszichológus, művészetterápeuta, állat asszisztált terápeuta) Nem ide tartozik:
- a lovasterápia, lásd: 869010