ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

869003 Szabadfoglalkozású tevékenység egészségügyi ellátásban

Ebbe a tevékenységbe tartozik:
- az egyéb, máshova nem sorolt humán-egészségügyi szolgáltatások, mint pl. foglalkozás terápia,
beszédterápia, táplálkozásterápia, stb.
- a mentőápoló
- a megkülönböztetett jelzéssel ellátott mentő, betegszállító gépjármű és orvosi ügyeleti személygépkocsi
sofőrjének tevékenysége
- a közegészségügyi-járványügyi ellenőr munkája
A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített szakdolgozó nem minősül egészségügyi szolgáltatónak. A
szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi szolgáltató nevében jár el. A
szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet
eleget az egészségügyi tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi
tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába.
Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely az egészségügyi államigazgatási
szervhez történő bejelentést követően végezhető. Azon tevékenységek sorolhatók ide, melyek a járóbeteg
ellátásban feltüntetésre kerültek mint egészségügyi tevékenységek

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a homeopátia, akupunktúra, lásd: 869005
- a természetgyógyászati ellátás, lásd: 869005