ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

862302 Szabad foglalkozású egészségügyi tevékenység fogorvosi szakellátásban

Ebbe a tételbe tartozik:


- a fogorvosi alap- és szakellátás, pl. fogászat, az endodontia (lásd lábjegyzet) és a gyermekfogászat,
iskolafogászat; parodontológia
- a fogszabályozás, mint pl. a kiálló fogak, keresztharapás, mélyharapás stb. kezelése
- a szájsebészeti szakellátás (dento-alveoláris szájsebészet)
- az egyéb fogorvosi szakellátás, pl. fogágykezelés, gyökérkezelés és fogsor helyreállítás
- a fogászati betegségek és a szájüreg elváltozásainak diagnosztizálása és gyógykezelése, valamint a
fogbetegségek megelőzését célzó szolgáltatások
A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített fogorvos nem minősül egészségügyi szolgáltatónak. A
szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi szolgáltató nevében jár el. A
szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet
eleget az egészségügyi tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi
tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába.
Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely az egészségügyi államigazgatási
szervhez történő bejelentést követően végezhető. Azon tevékenységek sorolhatók ide, melyek a járóbeteg
ellátásban feltüntetésre kerültek mint egészségügyi tevékenységek. Lábjegyzet: a fogbetegségekkel foglalkozó tudományág

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai laboratóriumokban,
lásd: 325003
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 861002, 861006
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a szájhigiénikusok tevékenysége, lásd: 869001