ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

862301 Fogorvosi járóbeteg-ellátás m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:


- a fogorvosi alap- és szakellátás, pl. fogászat, az endodontia (lásd lábjegyzet) és a gyermekfogászat,
iskolafogászat; parodontológia
- a fogszabályozás, mint pl. a kiálló fogak, keresztharapás, mélyharapás stb. kezelése
- a szájsebészeti szakellátás (dento-alveoláris szájsebészet)
- az egyéb fogorvosi szakellátás, pl. fogágykezelés, gyökérkezelés és fogsor helyreállítás
- a fogászati betegségek és a szájüreg elváltozásainak diagnosztizálása és gyógykezelése, valamint a
fogbetegségek megelőzését célzó szolgáltatások
Lábjegyzet: a fogbetegségekkel foglalkozó tudományág

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai laboratóriumokban,
lásd: 325003
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 861002, 861006
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a szájhigiénikusok tevékenysége, lásd: 869001