ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

862102 Szabadfoglalkozású orvosi tevékenység alapellátásban

Ebbe a tételbe tartozik:


- a fizikai és/vagy mentális betegségeket kezelő orvosok betegségmegelőzésből, diagnosztizálásból és
gyógykezelésből álló általános tevékenysége, mint pl. tanácsadás, vizsgálatok stb. A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített orvos nem minősül egészségügyi szolgáltatónak. A
szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi szolgáltató nevében jár el. A
szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet
eleget az egészségügyi tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi
tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába.
Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely az egészségügyi államigazgatási
szervhez történő bejelentést követően végezhető. Azon tevékenységek sorolhatók ide, melyek a járóbeteg
ellátásban feltüntetésre kerültek mint orvosi tevékenységek

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 861002
- a nem orvosi végzettségűek, mint pl. a szülésznők, az ápolók és a gyógytornászok tevékenysége, lásd:
869001, 869004