ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

861006 Szabadfoglalkozású szakdolgozói (nem orvosi) egészségügyi tevékenység fekvőbeteg-szakellátásban

Ebbe a tételbe tartozik:


- a szabadfoglalkozású szakdolgozói - nem orvosi - (lásd lábjegyzet) egészségügyi tevékenység fekvőbetegszakellátásban
- az egyéb fekvőbeteg ellátás (gyógyszerelés, ápolás) Lábjegyzet: A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített szakdolgozó nem minősül egészségügyi
szolgáltatónak. A szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi szolgáltató nevében jár
el. A szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen
tehet eleget az egészségügyi tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi
tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába.
Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely az egészségügyi államigazgatási
szervhez történő bejelentést követően végezhető. Azon tevékenységek sorolhatók ide, melyek fekvőbeteg
ellátásban feltüntetésre kerültek mint, egészségügyi tevékenységek.