ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

861005 Hospice ellátás a fekvőbeteg gyógyintézeti szakellátásban

Ebbe a tételbe tartozik:


- a szakorvosi irányítás alatt fekvőbetegeknek nyújtott hospice ellátás - a palliatív (lásd lábjegyzet) betegek
ellátása (ápolás, gondozás, életminőség javítása érdekében) Lábjegyzet: azon betegek aktív, teljes körű ellátása, akiknek a betegségére a gyógyító kezelések már
nincsenek hatással