ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

861002 Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban

Ebbe a tételbe tartozik:


- a szabadfoglalkozású szakorvosi (lásd lábjegyzet) egészségügyi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban, mint
pl.
- orvosi szolgáltatás (sebészeti, nőgyógyászati, szülészeti, rehabilitációs ellátás stb.)
- laboratórium, radiológiai és az aneszteziológiai szolgáltatás Lábjegyzet: A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített orvos nem minősül egészségügyi szolgáltatónak. A
szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi szolgáltató nevében jár el. A
szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet
eleget az egészségügyi tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi
tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába. Megbízási szerződés
alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely az egészségügyi államigazgatási szervhez történő
bejelentést követően végezhető. Azon tevékenységek sorolhatók ide, melyek fekvőbeteg ellátásban
feltüntetésre kerültek, mint orvosi tevékenységek

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a mindenféle anyagok és termékek laboratóriumi tesztelése és vizsgálata, kivéve a gyógyászati
laboratóriumot, lásd: 712001
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 750001
- a kórházak járóbeteg szakrendelői ellátása, lásd: 8621, 8622 szakágazat
- az általános és a szakfogorvosi ellátás pl. a fogászati, a szájsebészeti, a gyermekfogászati, a szájkórtani és
a fogszabályozási tevékenység, lásd: 8623 szakágazat
- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, lásd: 862 alágazat
- a fekvőbetegeknek egyéb egészségügyi ellátása kórházon kívül, lásd: 869001
- az orvosi laboratóriumi tesztelés, vizsgálat, lásd: 869001