ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

855201 Iskolarendszeren kívüli alapfokú művészetoktatás

Ebbe a tételbe tartozik:


- a különböző művészeti képzések, a képző-, dráma, zeneművészetben; a képzést végző intézmény neve
lehet pl. iskola, stúdió, osztály; ezekben, az intézményekben szervezett keretek között folyik a képzés, melyek
célja főként a szabad idő eltöltése, hobbi, illetve önmegvalósítás, és nem ad hivatalosan elismert végzettséget
(államilag elismert oklevél, diploma), pl.
- a zongoratanítás és egyéb zenei képzés
- a művészeti képzés
- az irodalmi (dráma-) tanfolyam
- a képzőművészeti tanfolyam
- az előadó-művészet tanfolyama
- a fotótanfolyam
- a tiffany-technika oktatással

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- az olyan iskolarendszerű oktatás, amely hivatalos bizonyítvány vagy fokozat elérését biztosítja, lásd:
oktatási szint szerint: 852-854
- az idegennyelv-oktatás, lásd: 855903