ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

829201 Csomagolás

Ebbe a tételbe tartozik:


- a gyártástól, kereskedelemtől elkülönült (megrendelésre végzett) csomagolás, pl. élelmiszerek, gyógyszerek,
háztartási tisztítószerek, piperekészítmények és vasáruk csomagolása különböző automatizált és kézi
technikával, beleértve a zsugorítást vagy tömlőbe csomagolást, formába töltést és plombálást, zsákba töltést,
palackozást és aerosol töltést
- áru- és ajándékcsomagolás
- érme és pénzcsomagolás
- folyadékok palackozása, beleértve az italokat és élelmiszereket
- szilárd anyagok csomagolása (csomagolás, fóliába, hólyagfóliába stb.)
- becsomagolt gyógyszerek csoportosítása, nagyobb egységekbe csomagolása
- címkézés, bélyegzés és lenyomatolás
- postacsomag-, ajándékcsomagolás

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- az üdítőital gyártás és ásványvíz-előállítás, lásd: 110701
- a csak információ nyomtatása a csomagolóanyagokra, lásd: 181203
- a gyógyszerek első becsomagolása csak a gyártási folyamat részeként végezhető, lásd: 212001
- a szállítással együtt járó csomagolás és ládázás, lásd: 522901
- a csomagolás tervezése, lásd: 741001
- a csomagolási szolgáltatás, mely magában foglalja az ügyfél tulajdonában lévő anyagok feldolgozását
különböző termékekbe (pl. víz és sűrítmény összekeverése üdítőital gyártásához, hal megsütése konzerválás
előtt, krémek és színező anyagok összekeverése kozmetikai termékekben), lásd: alvállalkozás, szolgáltatás
díjazásos vagy szerződéses alapon a gyártás részeként: C nemzetgazdasági ág