ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

821101 Összetett adminisztratív szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:


- az összetett napi irodai adminisztrációs teendők ellátása, mint pl.: recepció, pénzügyi tervezés, számlázás
és bizonylatolás, személyi és levelezési szolgáltatások, iratrendezés (irattárban tárolt iratok selejtezése,
rendszerezése) stb. díjazásos vagy szerződéses alapon
- a székhelyszolgáltatás

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a fenti tevékenységek közül csak egy résztevékenység végzése, lásd: a tevékenységnek megfelelő
szakágazatot
- a személyzet kölcsönzése vagy rendelkezésre bocsátása felügyelet, irányítás nélkül, lásd: 78 ágazat
- az üzleti tevékenység teljes körű ellátása, lásd: az elvégzett üzleti tevékenységnek megfelelő szakágazatot