ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

813001 Zöldterület-kezelés

Ebbe a tételbe tartozik:


- az alábbiak telepítése, gondozása, fenntartása:
- parkok és kertek:
- társasházaknál és bérházaknál
- köz- és közösségi épületeknél (iskolák, kórházak, közigazgatási épületek, templomok stb.)
- közterületeknél (parkok, zöld területek, temetők stb.)
- autópálya, közlekedési pályák zöldesítésénél (utak, vasúti és villamos vonalak, vízi utak, kikötők)
- ipari és kereskedelmi épületeknél
- növényzet:
- épületeknél (tetőkertek, homlokzati növényzet, télikert)
- sportpályáknál (futball, golf, stb.), játszótereknél, napozó pázsitnál és egyéb rekreációs parkoknál
- álló- és folyóvíznél (medencék, ideiglenes víztározók, tavak, uszodák, vizesárok, folyópart,
szennyvíztelep)
- erdők, arborétumok újratelepítése, fák sérüléseinek ellátása nem mezőgazdasági területen
- növényzet telepítése és tájvédelmi szolgáltatások zaj, szél, erózió, napfény káros hatásainak
kiküszöbölésére
- a kisebb járulékos tervezési és építési szolgáltatások (látványtervezés, támfalak, járdák építése stb.)
- a veszélyes fák kivágása közterületeken, utak mentén, üdülök területén, magánterületen
- a fűnyírás, fűkaszálás
- a vízpart tisztántartása

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- az üzleti értékesítési célú növénytermesztés, növény- és faültetés, lásd: 01 és 02 ágazat
- a faiskola és erdei faiskola, lásd: 013003, 021001
- a mezőgazdasági földterületek környezeti állapotának fenntartása és megóvása, lásd: 016101, 016102
- a tájrendezési célú építési tevékenység, lásd: F nemzetgazdasági ág
- a tájtervezés és tájépítészeti tevékenység, lásd: 711104
- a kertek telepítése, gondozása és fenntartása háztartásoknál, lásd: 813002