ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

811003 Építményüzemeltetés m.n.s. (nem saját és nem bérelt ingatlan esetén)

Ebbe a tételbe tartozik:


- a m.n.s. építmények, létesítmények (pl. katonai támaszpontok, börtönök, és egyéb kormányzati
létesítmények) kezelése, üzemeltetése (kivéve a számítógép-üzemeltetést)

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- az ügyfél számítástechnikai rendszerének és/vagy adatfeldolgozó berendezésének menedzselése és
működtetése, lásd: 620301