ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

774001 Immateriális javak kölcsönzése

Ebbe a tételbe tartozik:


- az immateriális vagyontárgyak (szellemi, tulajdon és hasonló javak, a szerzői jogdíjban részesülő javak
kivételével) használatának átengedése, rendelkezésre bocsátása a tulajdonosnak fizetett szabadalmi illetve
licenszdíj ellenében
- az immateriális javak lízingje (kivéve szerzői jogvédelemben részesülő alkotásokat pl. könyv kézirata és a
szoftver)
- a szabadalmi díj, illetve licensz díj ellenében a következő vagyoni eszközök használatának átengedése:
- szabadalom
- védjegy vagy szolgáltatásmárka, márkajelzés
- márkanév, fantázianév
- ásványi anyagok feltárásának, kiértékelésének joga (kőolaj, földgáz és nemkőolaj-üledék feltárása)
- franchise-szerződés
- egyéb immateriális javak (pl. építészeti, mérnöki tervek, ipari formatervek)

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a jogok megszerzése és a kiadás, lásd: 58 és 59 ágazat
- a szerzői jogvédelemben részesülő alkotások előállítása, sokszorosítása és terjesztése (könyv, szoftver,
film), lásd: 58 és 59 ágazat
- az ingatlan lízingje, lásd: 6820 szakágazat
- a marketinghálózat (kivéve franchise) szervezésére vonatkozó tanácsadás, lásd: 702202
- a tárgyi eszközök lízingje, lásd: 771, 772 és 773 alágazat
- az ipari vagyoni értékű jogok (szabadalom, licence, márkanév, franchise) menedzselése, lásd: 749007