ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

749058 Szociálpolitikai szakértés

Ebbe a tételbe tartozik:


- a szociálpolitikai szakértői tevékenység az alábbi szakterületeken (lásd lábjegyzet):
- az időskorúak szociális ellátása
- a fogyatékos személyek szociális ellátása
- a pszichiátriai betegek szociális ellátása
- a szenvedélybetegek szociális ellátása
- a hajléktalan személyek szociális ellátása
- a családsegítés,
- a szociális igazgatás
- a fejlesztő foglalkoztatás
- a rehabilitációs utógondozás
- a szociális szolgáltatások tervezése, fejlesztése, szervezése, ideértve a csoportmunkát, valamint a
szolgáltatástervezési koncepcióval kapcsolatos tanácsadás
- a szociális minőségfejlesztési tanácsadás
- a szakértői közreműködés a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban,
- a szakértői közreműködés a fogyatékos személyek alapvizsgálatában, a rehabilitációs alkalmassági
vizsgálatban, a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatában
- a szakértői közreműködés a komplex minősítési eljárásban
- az ápolási díjra való jogosultság megállapítása során a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot
vizsgálatára vonatkozó szakértői tevékenység (lásd lábjegyzet) Lábjegyzet: 390/2017.(XII.13.) Korm. rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az
Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről
Lábjegyzet: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a rehabilitációs orvosszakértői tevékenység, lásd: 749009
- a foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenység, lásd: 749011