ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

691001 Jogi, ügyvédi szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:


- az egyik fél érdekének egy másik féllel szembeni jogi képviselete és védelme akár bíróság vagy más
igazságügyi szerv előtt, akár egyéb jogi eljárásban az érintett szakmai kamarai tag által vagy annak
felügyelete alatt:
- tanácsadás és képviselet polgári ügyekben
- tanácsadás és képviselet büntetőügyekben
- tanácsadás és képviselet munkajogi vitákkal kapcsolatban
- az általános jogi konzultáció és tanácsadás, jogi dokumentumok elkészítése:
- cégbejegyzéssel, társasági szerződéssel és cégalapítással kapcsolatban
- közokirat, végrendelet, meghatalmazás elkészítése, letét kezelése
- aukcióval kapcsolatos jogi szolgáltatás
- az egyéb választott-, vizsgáló- és döntőbírói tevékenység

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a jogi eljárástól független aukció, lásd: 829903