ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

683104 Igazságügyi szakértés lakásügyi területen

Ebbe a tételbe tartozik:


- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása alapján, szakértői díj
ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése,
szakvélemény elkészítése, tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - lakásügyi területen
- az igazságügyi ingatlan értékbecslés
Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó
képesítési és egyéb szakmai feltételekről