ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

682003 Földterület bérbeadás

Ebbe a tételbe tartozik:


- a föld, lakótelek bérbeadása
- az ingatlan tulajdonosa hirdetőoszlop felállítása céljából ellenérték fejében átengedi a terület egy részének
használati jogát
- a termőföld haszonbérbe adása