ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

681001 Egyéb ingatlan forgalmazása

Ebbe a tételbe tartozik:


- a nem lakás célú ingatlanok forgalmazása (pl. gyár, üzem, irodaépület, kiállítási csarnok, kiállítóterem,
raktár, színház, bevásárlóközpont, mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ingatlan) kereskedelmi áruként; a
telek lehet megosztott telekrész is
- a beépítetlen nem lakótelek forgalmazása kereskedelmi áruként saját számlára
- az ingatlanok felparcellázása a föld értékét növelő tevékenység nélkül

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- az épület beruházás eladási célra, lásd: 411001
- a telekingatlanok felparcellázása a föld értékét növelő tevékenységgel, lásd: 429901