ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

631101 Egyéb adatbázis-szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:


- az on-line adat- vagy tartalomletöltési (streaming) szolgáltatás
- az adattárolás, pl. hosztolás kezelése és adminisztrálása, adattárolás és visszaállítás kezelése, pl. távoli
adatmentés, tárolás vagy adatok átalakítása egyik rendszerből a másikba (migráció)
- az adatkezelés, azaz az adatok folyamatos kezelése és adminisztrálása szervezeti egységként (a
szolgáltatások tartalmazhatják az adatmodellezést, az adatmozgatást, az adatleképezést, ésszerűsítést, az
adatbányászatot és a rendszerfelépítést)
- a központosított, hosztolt és felügyelt informatikai környezetből származó bérelt szoftveralkalmazás
nyújtásával kapcsolatos szolgáltatások, mint pl.:
- integrálás az ügyfél rendszerébe és infrastruktúrájába (ASP) (Gyakorta a tanácsadás, a
rendszerintegrációs és beállítási szolgáltatások az alkalmazás üzemeltetésével és hosztolásával egy
csomagot alkot)
- ahol a bérelt alkalmazás nincs az ügyfél felhasználói igényeihez igazítva, és nincs integrálva egyéb
alkalmazásaiba (az alkalmazást általában a weben keresztül lehet elérni, gyakori típusai az irodai
készletprogramok, alkalmazások
- az olyan weboldal-tárolási szerződéses szolgáltatás, amelybe belefoglalták a weblap tervezését és
fejlesztését
- az olyan szerződés, amelyben belefoglalták az adatbázis tervezését és fejlesztését az adatállományok
folyamatos kezelésével
- az egyéb felhasználói szolgáltatás

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- az a tevékenység, ahol a szolgáltató a számítógépet csak segédeszközként (a szolgáltatás teljesítéséhez)
használja; ezekben az esetekben a teljesített szolgáltatást a szolgáltatás jellege alapján soroljuk be
- az olyan weboldal-tárolási szerződéses szolgáltatás, amelybe belefoglalták a weblap tervezését és
fejlesztését, lásd: 631105