ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

620301 Számítógép-üzemeltetés

Ebbe a tételbe tartozik:


- az ügyfél számítógéprendszerének és/vagy adatfeldolgozó berendezésének folyamatos (napi szintű)
helyszíni irányítása, üzemeltetése, valamint az ezeket segítő szolgáltatás
- az ügyfél IT struktúrájának (hardver, szoftver, számítógépes hálózat) kezelése, irányítása, felügyelete
- a hírközlő hálózat és a hálózati hardvereszközök kezelése, irányítása és felügyelete, amely a hálózati
forgalom adminisztrációja és finomhangolása érdekében megállapítja a hálózati problémákat és összegyűjti a
kapacitás és üzemelési statisztikákat
- a számítógép kölcsönzése és tartós bérlete kezelőszemélyzettel az elvégzett munkának megfelelően

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a számítógép kölcsönzése és operatív lízingje kezelőszemélyzet nélkül, lásd: 773302