ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

613001 Műholdas távközlés

Ebbe a tételbe tartoznak:
- azok az üzemeltetési, üzemfenntartó, karbantartó, a hozzáférést biztosító szolgáltató tevékenységek,
amelyek a műholdas távközlés (telekommunikáció) infrastruktúrájával (beszéd, adat, szöveg, hang- és
videojel átvitelét végző berendezésekkel) kapcsolatosak
- a kábelhálózatokból, helyi televízió- vagy rádió állomás-hálózatokból kapott látható, hallható vagy szöveges
műsorösszeállítások eljuttatása a fogyasztókhoz közvetlen műholdas rendszereken keresztül (az idesorolt
egységek általában nem készítenek műsor-összeállítást)
- a műholdas infrastruktúrát működtető által biztosított internet-hozzáférés

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a távközlési szolgáltatás viszonteladása, lásd: 619001, 619002