ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

612001 Vezeték nélküli távközlés

Ebbe a tételbe tartoznak:
- azok az üzemeltetési, üzemfenntartó és karbantartó, hozzáférést biztosító szolgáltató tevékenységek,
amelyek a vezeték nélküli távközlés (telekommunikáció) infrastruktúrájával (beszéd, adat, szöveg, hang- és
videojel átvitelét végző berendezésekkel) kapcsolatosak; az átvivőberendezések a légkörben minden irányú
sugárzással továbbítják a rádióhullámot, akár egy technológiával, akár többfélét kombinálva
- azok a karbantartó, üzemeltetési tevékenységek, amelyek a személyhívó (pager), a mobil- és más vezeték
nélküli távközlési (telekommunikációs) hálózatokhoz kapcsolódnak
- a hozzáférés és hálózati kapacitás beszerzése a hálózat tulajdonosaitól és működtetőitől, valamint ezt a
kapacitást hasznosítva üzleti- és háztartási célú vezeték nélküli távközlési szolgáltatás (a műholdas
kivételével) nyújtása
- a vezeték nélküli infrastruktúrát működtető által biztosított internet-hozzáférés is

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a távközlési szolgáltatás viszonteladása, lásd: 619001, 619002