ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

611001 Vezetékes távközlés

Ebbe a tételbe tartoznak:
- azok az üzemeltetési, üzemfenntartó és karbantartó, a hozzáférést nyújtó szolgáltató tevékenységek,
amelyek a vezetékes távközlés (telekommunikáció) infrastruktúrájával (beszéd, adat, szöveg, hang- és
videojel átvitelét végző berendezésekkel) kapcsolatosak:
- a kapcsoló és átviteli berendezés működtetése és üzemfenntartása a két pont közötti, távbeszélővonalon,
mikrohullámon vagy távbeszélővonal és műholdas kapcsolat kombinációjával végzett távközlési módokon
- a kábeles elosztó rendszer működtetése (például: adatok és televíziós jelek elosztására)
- az olyan távközlés, amely a saját eszközeit használja a távíró- és más nem beszédhanggal működő jel
átvitelre
Ezt olyan távközlő berendezések végezhetik, amelyek egy technológiát alkalmaznak vagy többfélét
kombinálnak
- a hozzáférés és hálózati kapacitás beszerzése a tulajdonostól és a hálózatok működtetőitől, valamint ezt a
kapacitást hasznosítva az üzleti és háztartási célú távközlési szolgáltatás nyújtása
- a vezetékes infrastruktúrát működtető által nyújtott internet-hozzáférés is
- az összeköttetés biztosítása egy vezetékes távközlési közvetítő és egy távközlési szolgáltató között hívások
kezdeményezésére, fogadására, vagy továbbítására
- a díjelszámolás a belföldi vagy nemzetközi hívások összekapcsolásáért, fenntartásáért vagy fogadásáért
- a távolsági hívást biztosító közvetítők díjelszámolása fizető (pénzbedobós vagy kártyás telefon) készülékről
vagy helyi távközlési közvetítő hálózatából kezdeményezett hívásokért
- a közösen használt eszközök díjelszámolása, mint például az oszlophasználat
- a díjelszámolás a hálózat kizárólagos használatának biztosításáért

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a távközlési szolgáltatás viszonteladása, lásd: 619001, 619002