ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

502001 Tengeri áruszállítás

Ebbe a tételbe tartozik:


- a menetrendszerű és nem menetrendszerű tengeri és tengerpart menti áruszállítás, mint pl.:
- a hűtött, fagyasztott áru szállítása speciális hűtőraktérben
- a kőolaj szállítása tankhajóval
- az egyéb folyékony és gáz halmazállapotú termék, pl. földgáz, metán és finomított kőolaj szállítása
speciális tankhajóval
- a darabáru, a csomagba gyűjtött áru, a speciálisan a hajószállításra könnyen kezelhető módon
összeállított hajókonténeres áru szállítása
- az ömlesztett áruk, pl. gabonafélék, liszt, cement, homok, szén szállítása
- a levelek és postai küldemények szállítása a postai és futárpostai szolgáltatók részére
- az egyéb m.n.s. áru tengeri és tengerpart menti szállítása
- a bármilyen típusú önjáró hajó (pl. tartályhajó, ömlesztettáru-szállító hajó, teherhajó, vontatóhajó, halászhajó)
kölcsönzése, tartós bérbeadása legénységgel tengeri és tengerpart menti szállításhoz
- a tengeri és tengerpart menti vontatás, tolatás, ezt a szolgáltatást rendszerint olyan hajók végzik, amely
maguk nem végeznek áru-, vagy személyszállítást
- az úszódaruk, fúrótornyok, kotróhajók, bóják, vészhelyzetben lévő hajók tengeri és tengerpart menti
vontatása, tolatása

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a tengeri és tengerpart menti hajók kölcsönzése vezetővel személyszállításhoz, lásd: 501001
- a raktározás, árutárolás, lásd: 521001, 521002, 521003
- a kikötő üzemeltetése és egyéb kiegészítő tevékenység pl. a dokkolás, a révkalauzolás, világítótorony
működtetése, hajómentés, lásd: 522201
- az árukezelés, lásd: 5224 szakágazat
- a személyszállító és teherhajók bérbeadása legénység nélkül, lásd: 773401