ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

494101 Közúti teherszállítás

Ebbe a tételbe tartozik:


- a közúti teherszállítás minden fajtája, mint pl.
- a farönk szállítás
- a hűtött, fagyasztott áru közúti szállítása speciális hűtőjárműben
- a kőolaj és kőolajszármazékok (nyersolaj, földgáz, finomított olaj) közúti szállítása speciális
tartálykocsival, nyergesvontatóval
- az egyéb folyékony és gáz halmazállapotú termék közúti szállítása speciális tartálykocsival,
nyergesvontatóval
- a darabáruk és csomagok speciálisan a szállításban szükséges árukezelést megkönnyítő
szállítókonténerbe gyűjtése, bepakolása, közúti szállítása
- a túlsúlyos áru szállítása
- a száraz, ömlesztett áru (pl. gabonafélék, liszt, cement, homok, szén) közúti áruszállítása
- a folyadék, víz szállítása tartálykocsiban, beleértve az állattenyésztőktől begyűjtött tej elkülönült
szállítását
- az élő állatok szállítása erre alkalmassá tett speciális járművekben
- a levél és csomag szállítása szárazföldi járművel a postai és futárpostai szolgáltatók részére
- a gépjárműszállítás (gépjármű leszállítása a gyártótól a kereskedőhöz vagy a tulajdonoshoz)
- a hulladék és hulladék anyag, szemét (gyűjtés, elhelyezés, kezelés nélkül) szállítása
- a beton, aszfalt szállítása
- az egyéb m.n.s. áruk közúti szállítása speciális és nem speciális járművel
- a tehergépjármű és egyéb teherszállító jármű bérbeadása vezetővel

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a farönkök erdőn belüli szállítása, a fakitermelés részeként, lásd: 024003
- a hulladékszállítás, amennyiben része a hulladék gyűjtésének, kezelésének, lásd: 381101, 381201
- a teherszállítmány kezelésére szolgáló állomás üzemeltetése, lásd: 522101
- a ládázás, csomagolás a szállítás idejére, lásd: 522903
- a futárpostai tevékenység, lásd: 532001
- a közúti tehergépjármű bérbeadása vezető nélkül, lásd: 71201