ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

467701 Hulladék-nagykereskedelem m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:


- az újrafeldolgozásra szánt anyag (fém- és nemfém hulladék) nagykereskedelme, beleértve a gyűjtést,
osztályozást, szétválogatást, a használt javak (pl. autó) bontását a használható alkatrészek kinyerése és
eladása céljából, a csomagolást, újracsomagolást, raktározást, elszállítást, de a tényleges átalakítási folyamat
nem tartozik ide; további feltétel, hogy a felvásárolt és értékesített hulladék értéket képviseljen
- az autók, számítógépek, televíziókészülékek és egyéb berendezések bontása a még használható és
értékesíthető alkatrészeik viszonteladása céljából
- a bontott építőanyag értékesítése
- a forgalomból kivont gépjárművek, hulladéknak számító gépjárművek kereskedelme

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a háztartási és ipari hulladék összegyűjtése, lásd: 381101, 381201
- a hulladék kezelése, de nem ipari újrafeldolgozás, hanem lerakás céljából, lásd: 382101, 382201
- a hulladékok és egyéb cikkek másodlagos nyersanyaggá alakítási folyamatai, ahol tényleges átalakítási
folyamat megy végbe (az így keletkező másodlagos nyersanyag közvetlenül alkalmas ipari feldolgozásra, de
nem végtermék), lásd: 383103, 383104, 383205, 383206
- a roncsok (gépjármű, hajó, számítógép, hűtőszekrény stb.) szétbontása abból a célból, hogy kinyerjék és
elkülönítsék az újra feldolgozható (pl. fémmé, papírrá) anyagokat, lásd: 383103, 383104
- a hajóbontás, lásd: 383104
- a gépjármű zúzása, lásd: 383205
- a használtcikk-kiskereskedelem, lásd: 4779 szakágazat