ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

432202 Központi fűtés és csőhálózat szerelése (nem elektromos)

Ebbe a tételbe tartozik:


- az épületben és egyéb építményen a nem elektromos fűtőberendezések szerelése (olaj), beleértve a
csővezetékeket és a kapcsolódó fémlemezipari munkákat
- a központi fűtés ellenőrzőrendszereinek felszerelése, karbantartása
- a csatlakoztatás a távfűtési rendszerhez
- a talajfúrás (fűtési/hűtési) geotermikus- és talajszondák elhelyezéséhez
- a geotermikus- és talajszondák fúrása, elhelyezése

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a központi fűtési rendszer kazánjának és fűtőtesteinek lemezmunkái elkülönülten végezve, lásd: 331110
- az ipari kemence, kazán, egyéb fűtési berendezés javítása és karbantartása, lásd: 331215
- az ipari légkondicionáló és hűtőberendezés szerelési, javítási és karbantartási munkái, lásd: 331221, 332011
- az elektromos napkollektor és lábazati fűtés (padlófűtés) elektromos szerelési munkái, lásd: 432101, 432104
- a kéményseprés, lásd: 812202