ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

431201 Gépi földmunkák végzése

Ebbe a tételbe tartozik a géppel végzett:
- a közmű, települési vízelvezető építéséhez, különböző útmunkákhoz stb. kapcsolódó árokásás
- a különböző építmények építéséhez kapcsolódó árokásás
- a szennyezett talaj eltávolítása
- a földterület-helyreállító munkák
- a nagyarányú földmunka, talajkitermelés, rézsűzés, talajmozgatás töltés és átjáró létesítésénél útépítés (út,
autópálya, vasút stb.) építésének megkezdése előtt
- a m.n.s. talajkitermelés és földmozgatás
- a vízelvezető árok ásása
- a megrendelés helyszínén, építkezési munkálatokhoz kapcsolódóan végzett a földfúró géppel történő
lyukfúrás kerítésoszlop számára

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a szennyezett talaj szennyeződésmentesítése, lásd: 390001
- a kerítés felszerelése, lásd: 432903