ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

429901 Egyéb m.n.s. építés

Ebbe a tételbe tartozik:


- a bányászati és kapcsolódó üzemek, pl. bánya rakodó és kirakodó állomása, szellőzőakna és
szellőzőtorony, bányászati célú alagút és járat építése és javítása
- a vegyi alapanyagokat, műanyagokat, gyógyszereket és egyéb vegyi anyagokat előállító üzem építési
munkái
- a vegyi és kapcsolódó feldolgozóipari üzemek, pl. kohó, kemence, kokszolókemence építési munkái
- m.n.s. speciális feldolgozóipari létesítmény, pl. vasöntöde és kokszolókemence építése és javítása
- a földterület felparcellázása ingatlanfejlesztéssel, pl. útbekötéssel, távközlési vonal bekötéssel és/vagy
hasonló, előkészítő jellegű ingatlanfejlesztésekkel
- az egyéb m.n.s. építmény építése

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- az ipari gépek, berendezések üzembe helyezése, lásd: 3320 szakágazat
- a nem specializált ipari épületek építése, lásd: 412002
- az építést előkészítő földmozgatás, lásd: 431203
- az aknamélyítés, lásd: 439901
- a földterület parcellázása ingatlanfejlesztés (értéknövelés) nélkül, lásd: 681001
- a beuházás lebonyolítói tevékenység, lásd: 711206