ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

422203 Távközlési, telekommunikációs hálózat építés

Ebbe a tételbe tartozik:


- a távolsági szárazföldi távközlési vezeték építése és javítása
- a távolsági tenger alatti távközlési vonalak építési és javítási munkái
- a helyi föld feletti vagy föld alatti távközlési hálózat építése, kiegészítő létesítményekkel együtt, pl.
átjátszótorony építése
- a településen belüli elosztást szolgáló antenna, transzformátorállomás építése
- a hírközlőhálózat kiépítése

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a távolsági elektromos vezeték építési munkái, lásd: 422202
- az árokásás, lásd: 431201, 431202
- az épületen és egyéb építményen a távközlési vezetékhálózat felszerelése és helyszíni szerelése (pl.
kábeltelevízió-hálózat kiépítése épületen belül), lásd: 432103