ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

422102 Vízi-csatorna közműépítés

Ebbe a tételbe tartozik:


- a víz-, szennyvíz- és esővíz vezeték építése, tározó vízszállító fővezeték és vezeték, vízkezelő telep,
szennyvízcsatorna-rendszer (beleértve a javítását is), szennyvíz-tározó telep és szivattyúállomás építése
- a vízszivattyú és szivattyúrendszer szerelése
- a víztisztító rendszer szerelése, telepítése
- a házi szennyvíztisztító berendezések telepítése

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a m.n.s. folyadék szállítására szolgáló közmű építése, lásd: 422101
- a beruházás lebonyolítói tevékenység, lásd: 711206